دبیر و مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی جشنواره فیلم فجر به دعوت کمیسیون هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعضای این کمیسیون دیدار کردند.

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، دکتر محمدحسین ایمانی رییس کمیسیون هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیدار با محمد حیدری دبیر جشنواره فیلم فجر و سید صادق موسوی مشاور دبیر و مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی این رویداد سینمایی با تقدیر از همراهی دکتر حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی با این کمیسیون، بر اهمیت جایگاه جشنواره فیلم فجر به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی هنری کشور تاکید کرد.

همچنین اعضای کمیسیون هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی متشکل از مهندس محمدرضا جعفری جلوه، دکترحسن بلخاری،محمدحسین نیرومند، دکتراسماعیل آذر، دکتراسلامی، محمد خزاعی، دکتر امینی، دکتر عبدالمجید شریف زاده، بحث های بنیادینی درباره چشم انداز جشنواره فیلم فجر در دوره سی و چهارم مطرح کردند.  

محمد حیدری نیز در این دیدار برنامه ها و سیاست های کلان سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر را اعلام کرد و اعضای کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با استقبال از سیاست های پیش رو، نظرات و پیشنهادات خود را در این باره مطرح کردند.

سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به دبیری محمد حیدری ۱۲ تا ۲۲ بهمن برگزار می شود.
مطلب : محمد بیگی
منبع : 
www.fajrfilmfestival.com