مرگ تدریجی موزه های استان خوزستان

با وجود آنکه استان خوزستان یکی از منطقه های منحصر به فرد در حوزه میراث فرهنگی و محوطه های باستانی است اما مرگ تدریجی موزه های این استان تلنگری برای مسئولان و فعالان این حوزه به شمار می رود.

به گزارش نون و آب، استان خوزستان با وجود سه اثر ثبت جهانی و چشم اندازهای فرهنگی طبیعی متنوع و منحصر بفرد، سایت ها و محوطه‌های باستانی و صدها اثر تاریخی، در زمینه موزه ها رشد قابل توجهی نداشته است. در حالیکه برای حفظ ارزشهای فرهنگی و بومی و جلوگیری از حفاری های غیر مجاز و حفظ آثار مکشوفه در منطقه و تشویق مجموعه داران محلی نیازمند موزه های استاندارد و پویا در مناطق مختلف خوزستان هستیم.

"ندا عزیزیه" که از ابتدای سال 94 به عنوان مشاور در زمینه موزه‌ها در معاونت میراث فرهنگی مشغول به کار بوده و از نزدیک مسایل آن حوزه را شاهد و بررسی کرده است در این باره به CHN می گوید:«بارزترین موضوعی که به چشم می خورد متاسفانه سیر نزولی موزه ها است که با وجود تلاشهای معاونت میراث فرهنگی و کارشناسان بخش موزه ها وعلاقمندان آن مجموعه، همچنان ادامه دارد و اگر راهکارهای مناسب جهت احیا موزه ها صورت نگیرد نمی توان چشم انداز خوشبینانه ای برای میراث فرهنگی استان متصور شد.

او موانع جدی که در مسیر توسعه موزه ها قرار دارد را در به چند بخش تقسیم می کند و ادامه می دهد: «نخستین مانع،عدم درک اهمیت موزه ها در حفظ میراث فرهنگی و طبیعی و توسعه گردشگری است؛ متاسفانه در بخش های مختلف مدیریتی چه در بدنه میراث فرهنگی و چه خارج از ان اهمیت موزه در حفظ میراث فرهنگی درک نشده و بسیاری هنوز ضرورت وجودی آن حس نشده است. دوم آنکه مطالعات در طراحی و ساخت موزه ها انجام نشده است؛ تمامی موزه ها طی طرح های فوریتی و بدون مطالعه کافی احداث شده و ناتوان جهت برقراری ارتباط با جامعه هدف خود هستند. سوم آنکه ساز و کار اداری مناسب جهت احداث و بهینه سازی موزه ها وجود ندارد؛ ساختار اداری پیچیده و مبهم بسیاری از فعالیت ها در زمینه موزه ها را ناتمام گذاشته و مانعی جهت تحقق اهداف معاونت میراث فرهنگی در این زمینه است.»

عضو هیت مدیره انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان می افزاید: «نبود اعتبار و مجوزات لازم جهت جذب نیروهای متخصص و کارامد در موزه ها یکی دیگر از موانع توسعه موزه هاست؛ اکثر موزه ها فقط یک مسئول دارند که مجبورند تمامی امور موزه از نظافت و مدیریت موزه را برعهده داشته باشند. اعتبار جهت استخداد نیروی مورد نیاز در این زمینه تخصیص داده نشده. همچنین نبود هماهنگی اعتبارات و بودجه با نیاز موزه ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد چراکه اعتباراتی که به طور سالانه به موزه ها تخصیص می یابد متناسب با نیاز موزه ها نیست و گره ای از مشکلات آنها باز نمی کند.»

این فعال میراث فرهنگی پیشنهادات کلی جهت رفع مشکلات بیان شده ارائه می دهد و می گوید: «اصلاح ساختار اداری و ارائه روش های کارآمد اداری متناسب با اهداف موزه ها، ایجاد کمیته راهبردی ساماندهی موزه های استان خوزستان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و سیمنارها جهت آموزش نیروهای متخصص موزه و آشنایی عموم جامعه با موزه ها و اهداف آنها و تبیین اهمیت موزه ها در توسعه و تخصیص اعتبار لازم جهت جذب نیروهای موزه نیاز در موزه می تواند راهگشای حل این مشکلات باشد. امید است بتوان با تعامل دو سویه مسئولان و بخش خصوصی و فعالان این حوزه در جهت رفع موانع موجود گام های استواری برداشت.»

مرگ تدریجی موزه های استان خوزستان