گردشگران چینی رکورد زدند !

باوجود کاهش رشد اقتصادی چین به پایین‌ترین حد خود طی سال‌های اخیر، چین درسال 2015 نیز بیشترین تعداد گردشگران خارجی را به سراسر جهان فرستاد.

به گزارش چاینا دیلی چین به نقل از وزارت گردشگری CNTA ، به عنوان کشوری با بیشترین جمعیت امسال نیز بیشترین تعداد مسافر را به کشورهای مختلف جهان روانه کرد. 

طبق همین گزارش حدود 120 میلیون گردشگر چینی درسال 2015 به خارج از کشور سفر کردند. تعداد مسافران خارجی چین دردیگر کشورها طی سال گذشته – 2014 تنها 109 میلیون نفر بود. 

طبق داده های اعلام شده از سوی CNTA این تعداد به معنی افزایش 19.5 درصدی سالانه در تعداد گردشگران خارجی چین است. این تعداد حدودا 13 برابر بالاتر از سطح اعلام شده در سال 1998 است. 

از دیگر سو رونق بازار گردشگری داخلی نیز در چین طی سال با 2015 و سفر بیش از 4 میلیارد نفر در این کشور،همچنان ادامه داشته است. این میزان سفر داخلی سبب تولید درآمد گردشگری چین به میزان 4 تریلیون یوان چین برابر با 620 میلیارد دلار بوده‌است. درعین حال چین خود سهم بالایی در جذب گردشگر خارجی از سراسر جهان دارد واز بازیگران مهم درنقشه گردشگری جهان است. 

روند رشد اقتصادی درچین اگرچه اخیرا با موانعی مواجه شده اما طی سال‌های اخیر نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد جهانی به طور کلی و گردشگری به طور خاص داشته است. رشد طبقه متوسط و افزایش درآمد سرانه دراین کشورپس از سال‌ها محرومیت از سفر و قطع ارتباط این کشور با بیشتر کشورهای جهان اکنون عطش سیری ناپذیری به مشاهده و جذب فرهنگ غیر چینی و اساسا فرهنگ‌های غربی درمیان نسل جوان دراین کشور شده است. 

به گزارش بانک جهانی، تا سال 2013 سرانه GDP چین تنها 64 درصد سرانه GDP جهانی بوده است (83 درصد بر اساس برابری قدرت خرید) این افزایش درآمد به معنی افزایش سفرها درمیان طبقه متوسط نوکیسه دراین کشوراست که سبب شده چین به عنوان موتور محرک گردشگری جهان شناخته شود. 

با این حال نگرانی هایی نیز دراین زمینه وجود دارد. در سال 2015 رشد اقتصادی جهان در نیمه‌ی اول سال با کاهش مواجه شده که این امر ناشی از کند شدن روند رشد اقتصادهای نوظهور و کاهش سرعت بازیابی اقتصادهای توسعه‌یافته همانند چین است.

چین دومین قدرت اقتصادی جهان بوده و چگونگی گسترش، کنترل و مدیریت موثر بر آن به ویژه در شرایط جهانی شدن و پیچیده تر شدن اقتصاد یک چالش جدید برای آن است.

چین که در سال‌های اخیر تمرکز خود را بر ایجاد تنوع در بازار گردشگری خود قرار داده اعلام کرده است که سال آینده با هدف رفع فقر درمناطق فقیر و دوردست این کشوربر گردشگری روستایی تمرکز خواهد شد.

گردشگران چینی رکورد زدند !