عکس سلفی فاطمه گودرزی با فاطمه معتمدآريا و فریبا کوثری

فاطمه گودرزی با انتشار عکس زیر نوشت:

با دوستان خوبم خانم معتمدآريا و خانم كوثرى

عکس سلفی فاطمه گودرزی با فاطمه معتمدآريا و فریبا کوثری