عکسی بسیار زیبا از مسجد تاریخی جامع نطنز

عکسی بسیار زیبا از مسجد تاریخی جامع نطنز

عکس از آقای امیرحسین آقاعلی