حادثه تلخ برای کامبیز دیرباز

کامبیز دیرباز با انتشار یک عکس در اینستاگرامش نوشت: 

امروز سر صحنه فیلمبردارى ادامه پشت بام تهران، متاسفانه بوسیله یک فروند! گوش پاک کن پرده گوش چپم پاره شد. ازتون خواهش میکنم به هیچ عنوان از این وسیله خطرناک استفاده نکنید. دعاى شما خوبان قطعاً حال گوش من رو زودتر خوب خواهد کرد.

حادثه تلخ برای کامبیز دیرباز