دفاع رضا کیانیان از پوستر جشنواره فیلم فجر

مردم خسرو شکیبایی را دوست دارند

رضا کیانیان استفاده از چهره سینماگران برای طراحی پوستر جشنواره فیلم فجر را اتفاقی مثبت دانست و اعلام کرد انتخاب خسرو شکیبایی نیز به جا بوده است.

دفاع رضا کیانیان از پوستر جشنواره فیلم فجر