کاهش سود سالانه صنایع هوایی خاورمیانه

به دلیل تشدید ناآرامی‌های جاری درمنطقه خاورمیانه و کاهش ارزش نفت سال 2015 با کاهش 400 میلیون در سود جمعی شرکت‌های هوایی این منطقه همراه بود.

شرکت‌ها و خطوط هوایی در منطقه خاورمیانه که برای سال 2015 سود مالی سالانه بالغ بر 1.4 میلیارد دلار را پیش بینی کرده بودند درپایان سال موفق با 400 میلیون دلار کمتر از میزان پیش بینی شده مواجه شدند. 

به گزارش (IATA) مقامات صنایع هوایی دراین منطقه انتظار دارند که در سال 2016 شرکت‌های هوایی خاورمیانه بتوانند بیشتر این درآمد از دست رفته را با کسب 1.7 میلیارد سود خالص طبق پیش بینی‌های جاری برای این سال جبران کنند.

این گزارش همچنین یادآور شده است که شرکت‌های هوایی درمنطقه خاورمیانه شرایط یکسانی ندارند و میان دو گروه از خطوط هوایی قدرتمند در منطقه خلیج فارس، شکاف عمیقی وجود دارد. این شکاف میان گروه شرکت‌های هوایی برخوردار از اپراتورهای ارتباطی فوق‌العاده موفق و مسیرهای مستقیم به مقصدهای دوردست جهان از یک سو وشرکت‌های هوایی متمرکز در مسیرهای منطقه‌ای که از منازعات سیاسی و کاهش درآمد نفت بشدت رنج می‌برند، ازدیگر سو باید موردنظر قرار بگیرد.

این گزارش یاد آور شده است که درسال 2016 مبلغ 7.97 به ازای هر مسافر پیش بینی شده که اندکی کمتر از میزان پیش بینی شده برای خطوط هوایی اروپا و تقریبا برابر با یک سوم از میزان پیش بینی شده برای خطوط هوایی امریکای شمالی است. با این حال تاکید شده است که میزان درصنایع هوایی مسافرتی منطقه خاورمیانه همچنان از نرخ رشد دو رقمی برخوردار خواهد بود.

همچنین پیش بینی شده است که به تناسب افزایش ترافیک هوایی منطقه به دلیل افزایش قطب‌های مدرن هوایی در منطقه ظرفیت هوایی منطقه نیز از 12.1 تا 12.2 درصد افزایش یابد.

کاهش سود سالانه صنایع هوایی خاورمیانه