تصویری زیبا از دریاچه و قلعه تاریخی طرق نطنز

اگر قرار باشد نگين خوش بر و روی حاشيه کوير انتخاب شود تا یکی از مناطق نمونه چشم انداز ايران 1404 باشد نطنز شايسته اين انتخاب است چون به قدمت 7000 ساله خود می بالد و حمايت همه جانبه بال و پر "کرکس" را دارد که از هر سمتی که نگاه کنی روی آن سايه گسترانده است. کوهستان، کوهپايه و کوير همگی يک جا جمع شده اند.

تصویری زیبا از دریاچه و قلعه تاریخی طرق نطنز