آزاده نامداری تصویری از حلقه ازدواج با همسر جدیدش را منتشر کرد

آزاده نامداری که در روز دوشنبه ۶ مهر، با انتشار خبری در صفحه مجازی اش، ازدواج دوم خود را رسانه ای کرد، اینک تصویری از حلقه ی ازدواجش منتشر کرده و نوشته:

گاهی باید یادمان بیاوریم توی شلوغی دنیا، میشود پیدا شد، و دیگر گم نشد، گاهی باید یادمان بیاوریم دنیا گاهی فقط شاید گاهی به کام ما هم می چرخد.

من از پنجشنبه پیش ساکن خانه ام شدم، و حالاکلید دارم، اینجا حالا خانه ی ماست، هفته گردمان مبارک.

آزاده نامداری تصویری از حلقه ازدواج با همسر جدیدش را منتشر کرد