عجیب ترین شکل کودک آزاری + عکس

تصویری از یک توییت که به عنوان کودک آزاری، جامعه ایرانی در فضای مجازی را آزرده است.

عجیب ترین شکل کودک آزاری + عکس

منبع: کانال روزنامه ایران