عکس الیکا عبدالرزاقی در کنار امین زندگانی

الیکا عبدالرزاقی با انتشار عکس زیر نوشت: من به همراه امین جان جان در مراسم برند آلتون این لباس زیبا رو هم دوست نازنینم ماریا بشیریان عزیز طراحى کردن دست مزیزاد بانو

عکس الیکا عبدالرزاقی در کنار امین زندگانی