عکسهای مینی سیام در شهر پاتایا تایلند

مینی سیام مکانی در مرکز شهر پاتایا کشور تایلند قرار دارد، که ماکت هایی از آثار باستانی کشورهای مختلف جهان را در آنجا در سایز کوچک برای گردشگران کشور تایلند گردآورده شده است. مینی سیام مجموعه ای از ماکت های آثار باستانی جهان در تایلند

مینی سیام مجموعه ای از ماکت های آثار باستانی جهان در تایلند

 

 

مطلب مرتبط

 

مینی سیام مجموعه ای از ماکت های آثار باستانی جهان در تایلند