ناکامی ترکیه در تحقق چشم انداز گردشگری در 2015

گردشگری ترکیه در سال 2015 با حدود 8.3 درصد کاهش درآمد و 1.61 درصد گردشگر خارجی درتحقق اهداف تعیین شده در سال 2015 ناکام ماند.

گردشگری ترکیه پس از سال‌های پیاپی رشد درسال 2015 با 8.3 درصد کاهش به 31.46 میلیارد دلار رسید.

به گزارش« ترک ست »موسسه آمار ترکیه نیمه چهارم سال گذشته برای گردشگری ترکیه با کاهش درآمد 14.3 درصدی همراه بود که این میزان کاهش نشانگر عوارض ناشی از سردی روابط ترکیه با روسیه پس از سقوط جت روسی درنوامبر گذشته است.

تعداد کل گردشگران که درسال 2015 از ترکیه دیدار کردند 1.61 درصد کاهش داشت که درمقایسه با مدت زمان مشابه در سال پیش از آن نشان از کاهش بازدید کنندگان خارجی دارد. این تعداد طبق گزارش وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه مجموعا به 36.24 میلیون گردشگر رسید.

تعداد گردشگران خارجی که در دسامبر 2015 به ترکیه سفر کردند با بیش از 7.29 درصد کاهش حدود 1.46 میلیون نفر بود.

تعداد گردشگران روسی در ماه دسامبر با حدود 47 درصد کاهش درمقایسه با مدت مشابه در سال پیش از ان مجموعا به 25.485 نفر رسید. 

پیش از سقوط چت روسی نیز رویارویی ترکیه با مشکلات اقتصادی که با کاهش ارزش جهانی نفت و نیز کاهش ارزش روبل همراه بود، تعداد گردشگران روسی را در ترکیه با کاهش مواجه کرد . به طوری که مجموع گردشگران روسی که در 2015 به ترکیه سفر کردند 3.6 میلیون نفر بود که درمقایسه با 4 میلیون در سال پیش از آن سرعت این روند نزولی را نشان می‌دهد.

اکنون نگرانی های ترکیه در سال 2015 با شدت بیشتری به سال 2016 نیز امتداد یافته و سبب کاهش باز هم بیشتر تعداد گردشگران خارجی دراین کشور شده است. به طوری که پیش بینی ها حاکی از آن است که در بهترین سناریو ترکیه بتواند هدف های تعیین شده خود را در سال 2015 در سال 2016 محقق کند. 

حملات بمب گذاری دراستانبول که سبب مرگ 11 نفر خارجی درمیدان سلطان احمد در اوایل ماه گذشته شد، خود خبر از تشدید آثار منفی برگردشگری ترکیه می‌دهد. صنعتی بسیار موفق و بسیار حیاتی در اقتصاد ترکیه که اکنون چالش‌های سیاسی و دیپلماسی درکنار ناآرامی‌های داخلی آن را با مخاطرات بیشتری رویاروی کرده است.

ناکامی ترکیه در تحقق چشم انداز گردشگری در 2015