ماساژ فیل یکی از محبوب ترین ماساژهای تایلند

ماساژ فیل ماساژی مجبوب در تایلند می باشد که در آن فیل سه تنی گردشگران را به آرامی ماساژ می دهد.ماساژ فیل در تایلند, ماساژهای تایلندی, ماساژهای محبوب در تایلند