عکس تینا آخوندتبار در حال ورزش کردن با دستکش بوکس

تینا آخوندتبار با انتشار عکس زیر نوشت : تا حالا شده از خودمون بپرسیم قیمت یه روز زندگی چنده ...

عکس تینا آخوندتبار در حال ورزش کردن با دستکش بوکس