جمله ای از شکسپیر

غمناک ترین لحظه زندگی را از کسی تجربه میکنی که شیرین ترین خاطرات زندگی را با او داشتی

جمله ای از شکسپیر