تپش قلب چیست؟

تپش قلب چیست؟ تپش قلب چیست و چرا به وجود می آید؟
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ ۱۸:۱۵

تپش قلب چیست و چرا به وجود می آید؟

تپش قلب به معنی آگاهی از ضربان قلب خود است. قلب نوعی تلمبه است. خون بوسیله آن در بدن جریان می‌یابد.