به نام آن که جان را فکرت آموخت

به نام آن که جان را فکرت آموخت به نام آن که جان را فکرت آموخت
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ ۱۸:۱۶

به نام آن که جان را فکرت آموخت

شیخ محمود شبستری به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان برافروخت ز فضلش هر دو عالم گشت روشن ز فیضش خاک آدم گشت گلشن توانایی که در یک طرفةالعین..