ساخت پوست مصنوعی الکترونیکی

ساخت پوست مصنوعی الکترونیکی ساخت پوست مصنوعی الکترونیکی توسط محقق ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ ۱۴:۱۱

ساخت پوست مصنوعی الکترونیکی توسط محقق ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا

گروهی تحقیقاتی به سرپرستی یک محقق ایرانی موفق به ساخت پوست الکترونیکی از لایه نازک پلیمری حاوی نانو سیم شده است که انعطاف پذیر است و از حساسیت بالایی دارد .