عجایب شهر سوخته

عجایب شهر سوخته شهر سوخته ،شهرناشناخته 6000ساله
جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۲ ۲۱:۳۶

شهر سوخته ،شهرناشناخته 6000ساله

برای بسیاری نام شهر سوخته عجیب و ناشناخته به نظر می رسد ، و این سوال در ذهن ما شکل میگیرد این مکان کجا قرار دارد و به چه شکلی است.شهرسوخته شهریست کهن باحدود