ماسک میوه

ماسک میوه کاهش منافذ پوست با این روشها
دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳ ۱۳:۵۸

کاهش منافذ پوست با این روشها

برای به دست آوردن پوستی سالم و پاکیزه، نیاز به پاکسازی، تقویت و مرطوب کردن پوست می‌باشد. دقت کنید که انجام یکبار این اقدامات کافی نبوده و نیاز به داشتن یک برنامه مراقبتی منظم است.