تصفیه آب آشامیدنی با گشنیز

تصفیه آب آشامیدنی با گشنیز ابداع روشی تازه برای تصفیه آب آشامیدنی با گشنیز
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ ۱۶:۳۵

ابداع روشی تازه برای تصفیه آب آشامیدنی با گشنیز

از گشنیز برای تصفیه آب آشامیدنی استفاده می شود . سبزی گشنیز در کشورهای آسیای جنوبی و مکزیک مورد استفاده قرار می گیرد یک راه حل جدید برای تصفیه آب می باشد .