مادها

مادها دیاکو نخستین پادشاه ماد
چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۳ ۱۶:۳۵

دیاکو نخستین پادشاه ماد

دیاکو نخستین پادشاه ماد دیاکو یا دیااُکو نخستین شاه حکومت ماد بود. نام دیاکو در منابع مختلف به صورت‌های گوناگونی ذکر شده‌ است. هرودوت تاریخ نگار یونانی نام وی را به صورت دییوکیس (Δηιόκης Dēiokēs) ضبط کرده‌ است.
مادها نخستین پایتخت ایران از گذشته تا به امروز
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ ۲۱:۵۴

نخستین پایتخت ایران از گذشته تا به امروز

نخستین پایتخت ایران کجاست؟ همه ایرانیان از ایران باستان و گذشته ی ایران کم و بیش اطلاعاتی دارند آیا همه میدانند که نخستین پایتخت ایران کجا بوده و آیا هم اکن