تکوک زرین هخامنشی

تکوک زرین هخامنشی تکوک طلایی بز کوهی هگمتانه
شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۰۵

تکوک طلایی بز کوهی هگمتانه

تکوک طلایی بز کوهی هگمتانه تکوک طلایی بز کوهی هگمتانه از آثار باستانی دوره هخامنشی است که در هگمتانه کشف شده است.
تکوک زرین هخامنشی تکوک طلایی بز کوهی هگمتانه
شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۰۵

تکوک طلایی بز کوهی هگمتانه

تکوک طلایی بز کوهی هگمتانه تکوک طلایی بز کوهی هگمتانه از آثار باستانی دوره هخامنشی است که در هگمتانه کشف شده است.
تکوک زرین هخامنشی نخستین پایتخت ایران از گذشته تا به امروز
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ ۲۱:۵۴

نخستین پایتخت ایران از گذشته تا به امروز

نخستین پایتخت ایران کجاست؟ همه ایرانیان از ایران باستان و گذشته ی ایران کم و بیش اطلاعاتی دارند آیا همه میدانند که نخستین پایتخت ایران کجا بوده و آیا هم اکن