موزه ملی ایران

موزه ملی ایران جمجمه زن ایرانی با بیش از 8 هزارسال قدمت + عکس
یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ ۱۳:۵۷

جمجمه زن ایرانی با بیش از 8 هزارسال قدمت + عکس

جمجمه زن ایرانی با بیش از 8 هزارسال قدمت + عکس با گشایش موزه پیش‌ از تاریخ در موزه ملی ایران، مجموعه‌ای از قدیمی‌ترین آثار سکونت انسان در سرزمین ایران
موزه ملی ایران نخستین پایتخت ایران از گذشته تا به امروز
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ ۲۱:۵۴

نخستین پایتخت ایران از گذشته تا به امروز

نخستین پایتخت ایران کجاست؟ همه ایرانیان از ایران باستان و گذشته ی ایران کم و بیش اطلاعاتی دارند آیا همه میدانند که نخستین پایتخت ایران کجا بوده و آیا هم اکن