فيلم تهران 1500 در محصولات نمايش خانگی

فيلم تهران 1500 در محصولات نمايش خانگی اينجا تهران سال 1500
سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ ۲۰:۴۳

اينجا تهران سال 1500

تهران سال 1500 فيلم بلند انيميشن پس از اكران در سينماهای كشور هم اكنون به سبد محصولات نمايش خانگی پيوست ، بهرام عظيمی كارگردانی اين انيميشن را به عهده داشت.