دوغ و دروغ

دوغ و دروغ مجموعه شعر های کوتاه و کودکانه ی دوغ و دروغ
پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ ۱۷:۰۸

مجموعه شعر های کوتاه و کودکانه ی دوغ و دروغ

ناگاه پایش غلتید و افتاد پیرزن گفت ای داد بیداد آن ماست ریخت در جوی پر آب شد جاری آنگاه سیلی ز دوغاب حالا در این جا یک جوی دوغ است نیمش راست نیمش دروغ است