رسم زمونه

رسم زمونه رسول نجفیان و شعر زیبای رسم زمونه
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ ۰۷:۰۱

رسول نجفیان و شعر زیبای رسم زمونه

رسول نجفیان عجب رسمیه رسم زمونه قــصــه ی بـرگ و بـاد خزونه مـــیرن آدمـــا از او نـــا فــــقـــط خــاطــره هـاشــون بـه جـا مـی مونه کجاست اون کوچه چی شد.