تمنای وصال

تمنای وصال من با تو سودا می کنم
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۰۴

من با تو سودا می کنم

گفتا که می بوسم تو را ، گفتم تمنا می کنم گفتا اگر بیند کسی ، گفتم که حاشا می کنم
تمنای وصال تمنای وصال شعری زیبا از شیخ بهایی
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ ۰۸:۰۷

تمنای وصال شعری زیبا از شیخ بهایی

شیخ بهایی تا کی به تمنای وصال تو یگانه اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه خواهد به سر آید، شب هجران تو یا نه؟ ای تیر غمت را دل عشاق نشانه جمعی به تو مشغول و..