تا کی به تمنای وصال تو یگانه

تا کی به تمنای وصال تو یگانه تمنای وصال شعری زیبا از شیخ بهایی
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ ۰۸:۰۷

تمنای وصال شعری زیبا از شیخ بهایی

شیخ بهایی تا کی به تمنای وصال تو یگانه اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه خواهد به سر آید، شب هجران تو یا نه؟ ای تیر غمت را دل عشاق نشانه جمعی به تو مشغول و..