شاه عباس دوم

شاه عباس دوم کاخ چهل ستون کاخی برافراشته بر بیست ستون
پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ ۰۶:۱۰

کاخ چهل ستون کاخی برافراشته بر بیست ستون

کاخ چهل ستون را بهتر بشناسیم همانطور که از نام کاخ مشخص است این سازه بر پایه 40 ستون بنا شده است. کاخ چهل ستون در شهر اصفهان واقع شده است. و مربوط به دوران.