سخنان ناپلئون بناپارت

سخنان ناپلئون بناپارت سخنان ناپلئون بناپارت نخستین امپراتور فرانسه
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ ۲۰:۰۰

سخنان ناپلئون بناپارت نخستین امپراتور فرانسه

سخنان ناپلئون بناپارت کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد. یک روز زندگی پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامی است. پیروزی یعنی........