سخنان زیبا

سخنان زیبا جملات کوتاه و زیبا از فریدریش  نیچه
دوشنبه ۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۵:۰۳

جملات کوتاه و زیبا از فریدریش نیچه

جملات کوتاه و زیبا از فریدریش نیچه دشمنان خود را دوست بدارید ، زیرا بهترین جنبه های شما را به نمایش میگذارند. فردریش نیچه
سخنان زیبا سخنان ناپلئون بناپارت نخستین امپراتور فرانسه
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ ۲۰:۰۰

سخنان ناپلئون بناپارت نخستین امپراتور فرانسه

سخنان ناپلئون بناپارت کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد. یک روز زندگی پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامی است. پیروزی یعنی........