وینتون سرف یا همان پدر اینترنت کیست؟

وینتون سرف یا همان پدر اینترنت کیست؟ وینتون سرف یا همان پدر اینترنت کیست؟
پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ ۰۰:۱۲

وینتون سرف یا همان پدر اینترنت کیست؟

وینتون سرف یا همان پدر اینترنت کیست؟ وینتون سرف فرزند وینتون سارستون سرف، در ۲۳ ژوئن سال ۱۹۴۳ در شهر نیوهیون، کانتیکت آمریکا چشم بر جهان گشود. او در زمان...