مخترع موبایل

مخترع موبایل مارتین کوپر پدر تلفن همراه
پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ ۰۲:۳۵

مارتین کوپر پدر تلفن همراه

مارتین کوپر پدر تلفن همراه دکتر مارتین کوپر در روز ۲۶ دسامبر ۱۹۲۸ چشم بر جهان گشود. مارتین کوپر دکتر 77 ساله به عنوان مهندس الکترونیک در شرکت موتورولا کار..