48 سال پیش

48 سال پیش ایران پس از 11 سال بار دیگر قهرمان جهان شد
پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ ۱۴:۳۴

ایران پس از 11 سال بار دیگر قهرمان جهان شد

ایران پس از 11 سال بار دیگر قهرمان جهان شد با مدال نقره در وزن 74 کیلوگرم توسط عزت اله اکبری، تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از 11 سال بار دیگر قهرمان جهان شد.