تاریخ دان

تاریخ دان باباجان غفوروف که بود؟
پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ ۱۹:۳۳

باباجان غفوروف که بود؟

باباجان غفوروف که بود؟ باباجان غفوروف، در ٣۱ دسامبر سال ۱۹۰۹ میلادی، در روستای اسفزار ناحیۀ خجند تاجیکستان چشم بر جهان گشود. پدر او به کشاورزی اشتغال داشت..