شیرین

شیرین زندگی عاشقانه خسرو و شیرین
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۲ ۱۷:۱۰

زندگی عاشقانه خسرو و شیرین

زندگی عاشقانه خسرو و شیرین زندگی عاشقانه خسرو و شیرین بر اساس زندگی پر فراز و نشیب شاهنشاه ساسانی و شیرین شاهزاده ارمنی رقم خورده است . خسروپرویز در سال 590
شیرین شیرین خفته حکاکی پروردگار بر کوه بیستون
پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ ۲۰:۱۲

شیرین خفته حکاکی پروردگار بر کوه بیستون

شیرین خفته همه ایرانیان کم و بیش از عشق بزرگ و ماندگار شیرین و فرهاد داستانهایی به گوششان رسیده است. اگر به استان کرمانشاه سفر کرده باشید ،هنگام حرکت به سمت