عشق شیرین و فرهاد

عشق شیرین و فرهاد عشق واقعی چیست ؟
شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳ ۱۹:۰۳

عشق واقعی چیست ؟

عشق واقعی چیست ؟ گاهی آنقدر کسی را دوست دارید که توانایی ابراز آن را در قالب کلمات ندارید
عشق شیرین و فرهاد زندگی عاشقانه خسرو و شیرین
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۲ ۱۷:۱۰

زندگی عاشقانه خسرو و شیرین

زندگی عاشقانه خسرو و شیرین زندگی عاشقانه خسرو و شیرین بر اساس زندگی پر فراز و نشیب شاهنشاه ساسانی و شیرین شاهزاده ارمنی رقم خورده است . خسروپرویز در سال 590
عشق شیرین و فرهاد شیرین خفته حکاکی پروردگار بر کوه بیستون
پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ ۲۰:۱۲

شیرین خفته حکاکی پروردگار بر کوه بیستون

شیرین خفته همه ایرانیان کم و بیش از عشق بزرگ و ماندگار شیرین و فرهاد داستانهایی به گوششان رسیده است. اگر به استان کرمانشاه سفر کرده باشید ،هنگام حرکت به سمت