دوش چه خورده ای دلا

دوش چه خورده ای دلا دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکن
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ ۰۰:۵۳

دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکن

مولانای بزرگ دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکن چون خمشان بی‌گنه روی بر آسمان مکن باده خاص خورده‌ای نقل خلاص خورده‌ای بوی شراب می زند خربزه در دهان مکن..