لیلا

لیلا لباس 180 ساله بر تن «لیلا حاتمی» در کن
یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۲۳

لباس 180 ساله بر تن «لیلا حاتمی» در کن

لباس 180 ساله بر تن «لیلا حاتمی» در کن مرسوم است هنرمندان حاضر در جشنواره‌های فیلم، لباس‌های ویژه‌ی شرکت در این مراسم را که توسط مشهورترین طراحان مد و لباس آماده شده‌، به تن کنند؛‌ اما «لیلا حاتمی‌» در کن 2014
لیلا ای یار شعری زیبا از بی بی لیلی بیژنفر
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۲ ۰۲:۵۷

ای یار شعری زیبا از بی بی لیلی بیژنفر

ای یار شعری زیبا از بی بی لیلی بیژنفر آنگه که ز خود رستی کسم باش در از پی اغیار ببستی کسم باش در خلوتگه راز بست نشستی کسم باش از بود و نبود لب به سخن باز...
لیلا میکده شعری بسیار زیبا از بی بی لیلی بیژنفر
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۲ ۱۴:۳۵

میکده شعری بسیار زیبا از بی بی لیلی بیژنفر

میکده شعری بسیار زیبا از بی بی لیلی بیژنفر دوش در میکده حرف یار بود صحبت از جان بود و از جانان بود پیرما فرزانه ای بردبار بود تا بخواهی هم شرابش ناب بود ...
لیلا معراج شعری زیبا از بی بی لیلا بیژن فر
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ ۱۵:۳۲

معراج شعری زیبا از بی بی لیلا بیژن فر

بی بی لیلا بیژن فر معراج در خواب بدیدم که سجاده برافلاک آماده نمودند پی سجده به جانان چون صور دمید ناگهان نغمه هستی آن نوح بیامد بکرد طاعت جانان پس بار دگر.
لیلا ما از پی آن یار دوانیم
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ ۰۴:۲۰

ما از پی آن یار دوانیم

بی بی لیلا بیژن فر ما از پی آن یار دوانیم چون جوی روانیم زنجیر گسسته کنون نعره زنانیم این حال چه دانیم؟ گه با خود و گه بی خود و گه نعره زنانیم نه پندار که..