رژ متناسب با رنگ پوست

رژ متناسب با رنگ پوست رژ لب متناسب با رنگ پوست شما کدام می تواند باشد
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ ۱۶:۲۵

رژ لب متناسب با رنگ پوست شما کدام می تواند باشد

برای بهترین هماهنگی آرایش ، رژ قرمزی را استفاده کنید که با تنالیته پوستتان هماهنگ باشد. در این مطلب رژ لب متناسب با رنگ پوست صورتتان را برایتان ذکر کرده ام.