نحوه آرایش ابرو

نحوه آرایش ابرو نحوه آرایش ابرو و پیشانی با توجه به فرم صورت
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ ۱۷:۳۵

نحوه آرایش ابرو و پیشانی با توجه به فرم صورت

برای چهره های ظریف در صورت تمایل سر ابرو گرد باشدتوصیه می شود ابرو کمانی باشد.در این مطلب نحوه آرایش ابرو و پیشانی را باتوجه به فرم صورت برایتان ذکر کرده ام