سلسه هخامنشیان

سلسه هخامنشیان آرامگاه کوروش بزرگ و دانستنی های جالب درباره آن
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ ۰۱:۵۰

آرامگاه کوروش بزرگ و دانستنی های جالب درباره آن

آرامگاه کوروش بزرگ را بهتر بشناسیم آرامگاه کوروش بزرگ بنیانگذار سلسله هخامنشی در شهرستان تاریخی پاسارگاد استان فارس قرار دارد. عظمت بنای کوروش بزرگ از همه س