شهر دوشنبه

شهر دوشنبه دوشنبه شهر تندیس های مفاخر پارسی گوی
جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۲ ۰۱:۲۵

دوشنبه شهر تندیس های مفاخر پارسی گوی

دوشنبه شهر تندیس های مفاخر پارسی گوی کشور تاجیکستان به اصل خویش که پارسی می باشد برمی گردد و این مهم در شهر دوشنبه نمایان است. در گوشه و کنار شهر دوشنبه....
شهر دوشنبه قلعه حصار باقدمت بیش از3000سال درتاجیکستان
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ ۰۵:۴۵

قلعه حصار باقدمت بیش از3000سال درتاجیکستان

قلعه حصار در شهر دوشنبه قلعه حصار با قدمتی بیش از 3000 سال در 7کیلومتری شهرک حصار و 30کیلومتری غرب شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان واقع شده است و به عنوان یکی..