تاجیک

تاجیک قلعه حصار باقدمت بیش از3000سال درتاجیکستان
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ ۰۵:۴۵

قلعه حصار باقدمت بیش از3000سال درتاجیکستان

قلعه حصار در شهر دوشنبه قلعه حصار با قدمتی بیش از 3000 سال در 7کیلومتری شهرک حصار و 30کیلومتری غرب شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان واقع شده است و به عنوان یکی..