دفاع

دفاع اس ام اس های زیبا ، مخصوص هفته دفاع مقدس
پنجشنبه ۴ مهر ۱۳۹۲ ۲۱:۲۰

اس ام اس های زیبا ، مخصوص هفته دفاع مقدس

پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند.... (شهید آوینی) هفته دفاع مقدس گرامی باد .