برگزاری همایش ملی در ارومیه

برگزاری همایش ملی در ارومیه برگزاری همایش ملی (انگور ثروت پنهان)در ارومیه
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ ۱۵:۱۴

برگزاری همایش ملی (انگور ثروت پنهان)در ارومیه

همایش انگور ثروت پنهان در ارومیه برگزار شد. این همایش با هدف تبیین نقش انگور در فرهنگ مردم آذربایجان غربی و نقش انگور در رونق گردشگری در ارومیه برگزار شد.