اس ام اس جالب شروع مدرسه

اس ام اس جالب شروع مدرسه اس ام اس های جالب و خواندنی مخصوص شروع مدرسه
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ ۱۹:۰۲

اس ام اس های جالب و خواندنی مخصوص شروع مدرسه

تو مدرسه با دوستمون هماهنگ می کردیم که : تو اجازه بگیر برو بیرون منم میام ! بعد معلم عقده ای می گفت صبر کن تا دوستت بیاد بعد برو …. من که حلالشون نمی کنم !